Activiteiten


Tentoonstelling van 7 tot 17 (17.00 u.) januari 2024


Bissegem:

einde 19°, begin 20° eeuw

-Een impressie-


“OC De Troubadour “

Vlaswaagplein BISSEGEM


      ---------------------------------------------------------------------

               

______


De Heemkundige Werkgroep verzamelt documentatie en archief die de geschiedenis van Bissegem illustreert.

Deze documentaire collectie van bidprentjes, rouwbrieven, foto's, stambomen, krantenartikelen, boeken, enz.vormt het onderwerp van onderzoek en wordt gebruikt bij de publicatie van heemkundige artikelen, bij publicatie van boeken over verschillende aspecten uit het Bissegemse verleden en bij de realistie van tentoonstellingen, en het inrichten van thema momenten.


U kunt ons helpen om deze documentatie aan te vullen:


Bidprentjes, rouwbrieven,foto's, ..... over Bissegem in jullie bezit zijn steeds welkom. Wij scannen deze documenten in en de oorspronkelijke stukken kunnen in het archief worden bewaard of worden aan u terugbezorgd indien u dat wenst.


De collectie kan op aanvraag geraadpleegd worden via onderstaande link.info@heemkunde-bissegem.be


De Heemkundige Werkgroep Bissegem

stelt voor


‘125 JAAR GRENSARBEID’


Lezing door Steven Bels

voormalig grensarbeider

medewerker van de heemkundige kringen

van Wevelgem en Tourcoing (Fr)


“OC De Troubadour “

Vlaswaagplein BISSEGEM


Woensdag 13 maart 2024

om 19.30u

Inkom: €5 (met gratis consumptie tijdens de pauze)

Deuren: vanaf 19u

Best reserveren via info@heemkunde-bissegem.be of sms - 0492/674773


De ‘frontière’ is een begrip dat vooral de ouderen kennen: vroeg opstaan, naar de fabriek over de grens, naar Halluin, Tourcoing of Roubaix. Het waren zware tijden, vooral in de textielsector, in een land met een vreemde taal, andere gebruiken, afwijkende wetgeving,… Als gewezen grensarbeider verdiepte Steven zich in deze materie en brengt de story van onze grensarbeiders vanaf midden de 19e tot einde 20ste eeuw en dit vanuit diverse invalshoeken.


heemkunde-bissegem.be


14-daagse  "BISSEGEM IN DE EERSTE WERELDOORLOG"


Alle activiteiten gaan door in  OC De Troubadour van Bissegem


Programma:

 

- Doorlopende tentoonstelling vanaf vrijdag 14 oktober 2016. 

   toegang €2  (tot 12 jaar gratis)


- donderdag 13 okt.     lezing van Rudy Vranckx, thema "Oorlog om de geesten"   (20.15u)

   organisatie  OC De Troubadour,  in samenwerking met de Heemkundige Werkgroep

   tickets € 9     Boeken kan via deze link in "Uit in Kortrijk"

   


- vrijdag 14 okt.  Officiële opening tentoonstelling  (19.00u) 

  19.15u  Voorstelling boek Jan Vancoillie  "Bissegem in WOI".

  19.30u  Receptie


- zondag 16 okt. Historische wandelingen door Bissegem in het thema van WOI.   deelname €2

   (zondag voor- en namiddag,  alsook op aanvraag)


- woensdag 19 okt. Filmnamiddag voor derde leeftijd.

   Film Albert Vanhalst "Bissegem vanaf 1930".  Koffie met gebak  (14.00u)

   samenwerking Okra, Neos en S-plus. 

   20.00u  Filmavond met film Albert Vanhalst (zelfde programma van de namiddag)


- donderdag 20 okt.14.00u   'Den groten oorlog tusschen de patatten' (Gezelschap Lien en Bart)   (14.00u)


- vrijdag 21 okt.  "Bier in de eerste wereldoorlog"

   lezing door Jan Vancoillie  €10 inkom  (met degustatie van 4 verschillende oorlogsbieren)  (20.00u)


- zaterdag 22 okt.  Evocatie Bissegem tijdens WO 1   

  door Crescendo en Toneelkring Edelweiss - Toegang € 8     (19.30u)

  Kaarten kunnen gekocht worden via e-mail:    kaarten@concertharmoniecrescendo.be


- zondag 23 okt.  Historische wandelingen door Bissegem in het thema van WOI.   deelname €229 maart 2023


1 jaar Russische invasie in Oekraïne
Lezing door militair-historicus Jan Vancoillie

(auteur van o.m. "Bissegem 1914-1918)


OC De Troubadour

Vlaswaagplein BISSEGEM


Woensdag, 29 maart 2023 om 19.30u

Inkom 5 euro :(met gratis consumptie tijdens de pauze)

- Deuren open vanaf 19.00u

Reserveren via: info@heemkunde-bissegem.be of sms/tel. 0492 674773


Thema: Overzicht van de gebeurtenissen en vooruitzichten op de toekomst

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien volgt militair-historicus Jan Vancoillie de gebeurtenissen op de voet. De huidige militaire gebeurtenissen hebben immers vaak opvallende gelijkenissen met de eerste en de tweede wereldoorlog. Aan de hand van beeldmateriaal licht hij in het eerste deel van de voordracht de voorbije militaire gebeurtenissen toe met aandacht voor soms minder bekende aspecten. In het tweede deel is er aandacht voor de meest recente militaire ontwikkelingen en wordt er ook vooruitgekeken naar wat de toekomst mogelijk zal brengen.


Een organisatie van de Heemkundige Werkgroep Bissegem